Video xem thêm: Ronaldo và 5 pha làm bàn đẹp nhất của UEFA Champions League