Video xem thêm: Chú chó pitbull dũng cảm cứu thoát cô chủ nhỏ khi nhà bị cháy