Video xem thêm: Xuất hiện với cằm V-Line, Hồng Quế phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ