Video xem thêm: Sinh vật lạ ở Trung Quốc, mình cá chép nhưng đầu giống chim bồ câu