Video xem thêm: Có một xóm giết mổ động vật nằm giữa lòng Sài Gòn