Video xem thêm: Diễn viên Như Phúc diễn lại phân cảnh của mình trong Vòng xoáy tình yêu