Video xem thêm: Phần thi của Yến Nhi trong "Đường lên đỉnh Olympia"