Video xem thêm: Ông bố đáng yêu "bay" ngay lên sân khấu múa bale cùng con