Video xem thêm: MC Thành Trung khẳng định: "Nếu Đức Phúc không làm ca sĩ mà chuyển sang làm MC là tôi mất việc"