Video xem thêm: Việt Hương bật khóc nhớ lại đêm diễn cố nghệ sĩ Kim Ngọc (mẹ Hiếu Hiền) đột ngột qua đời