Video xem thêm: Nữ hoàng quảng cáo Thanh Hằng xuất chiêu tại The Face 2018