Video xem thêm: "Cậu bé băng tuyết" đã được ở trong kí túc xá trường