Video xem thêm: Bùi Tiến Dũng lần đầu nói về tin đồn yêu Bảo Anh