Video xem thêm: Từ bộ đồng phục cho đến áo cưới là cả một hành trình đầy khó khăn