Video xem thêm: Park Yoochun bị Knet chỉ trích là "ăn mày dĩ vãng" khi trình diễn lại hit cũ của DBSK tại fan meeting