Video xem thêm: Lỡ tay xé áo khiến Jungkook lộ hàng trên sấn khấu, RM ân hận xin lỗi em út lầy thế này đây