Video xem thêm: Fan chụp ảnh cùng Quốc Cơ và Quốc Nghiệp