Video xem thêm: Nam vương hoà bình Philippines 2018 đăng quang của Nam vương đội vương miện, mặc áo choàng như Hoa hậu