Video xem thêm: Tạp chí Vouge dùng Chạy ngay đi của Sơn Tùng làm nhạc nền cho bài đăng trên fanpage tại Hàn Quốc