Video xem thêm: Hậu trường chụp ảnh của gia đình Khánh Thi và Phan Hiển trước ngày lâm bầu