Video xem thêm: Màn lật mặt nhanh hơn lật bánh của Nhã Phương.