Video xem thêm: Katy Perry thay đồ của NTK Công Trí trong vòng "1 nốt nhạc"