Video xem thêm: Võ Hoàng Yến thị thạm vô cùng chuyên nghiệp tại The Face 2018