Video xem thêm: Nghìn lẻ 1 đêm, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba