Video xem thêm: Bị chê hôi nách, nam sinh sát hại 2 bạn cùng lớp ngay trong phòng học