Video xem thêm: Dòng người đông đúc tham quan cầu Cao Lãnh