Video xem thêm: Quang Đại nói về "lý tưởng đẩy ta đi bao xa" của những người trẻ trong sản phẩm mới