Video xem thêm: Clip cầu hôn chàng "cá biệt" dành cho nàng "mọt sách" đã yêu nhau cả một thập kỷ