Video xem thêm: Khẳng định có tình cảm đặc biệt với nhau nhưng Lâm Vĩnh Hải tạm thời vẫn xem Linh Chi là tri kỉ