Video xem thêm: CHẠM ĐÁY NỖI ĐAU - ERIK ft. MR.SIRO | Japanese cover by InoueKeiichi