Video xem thêm: Ai xứng danh là chuyên gia “câu giờ” mới nổi tại Cannes 2018