Video xem thêm: Gia đình người trúng Vietlott 304 tỷ đồng thuộc diện khá giả