Video xem thêm: Hầm metro thứ 2 ở Sài Gòn sắp hoàn thành