Video xem thêm: Khoảnh khắc tuyệt vời chú chó anh hùng cứu bạn khỏi hồ bơi