Video xem thêm: Thuỳ Chi - Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Teaser)