Video xem thêm: Mino (WINNER) lầy lội kéo trụi tóc MC Kang Ho-dong vì ghen với Lee Seung Gi