Video xem thêm: Những mỹ nhân được chú ý tại Cannes 2018