Video xem thêm: Khoảnh khắc "hiệp sĩ" hét lên "Cướp cướp" trước khi gục ngã