Video xem thêm: Chi Pu | ĐÓA HOA HỒNG (QUEEN) - Official M/V Dance Version