Video xem thêm: Chàng trai quỳ gối hàng giờ trước cổng trường Đại học để chờ bạn gái ra tỏ tình nhưng bất thành