Video xem thêm: Chú rắn mắt to hơn bụng đi ăn trộm trứng, lúc đào tẩu lại lâm vào cảnh dở khóc dở cười