Video xem thêm: Hoa Hậu Phạm Hương catwalk vedette "Girl Boss" - Show diễn tại tầng hầm