Video xem thêm: Produce 48 tung MV chủ đề: Center Nhật chiếm hết spotlight center Hàn vì quá xinh