Video xem thêm: Quán quân Vietnam's next model đoạt giai Asia's model award 2018