Video xem thêm: Cuộc sống trong cảnh ngập nước của những người bám trụ ở Thủ Thiêm