Video xem thêm: Thông tin ngôi nhà số 300 Kim Mã được bàn giao lại cho Bộ ngoại giao Việt Nam