Video xem thêm: Tiếp tục livestream đấu khẩu với CĐM, một lần nữa cô giáo Tuyến khiến dư luận bức xúc