Video xem thêm: Màn Catwalk cực kì sôi động của ba người đẹp Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015-2016 & 2017 trong một sự kiện tại Philippines