Video xem thêm: Cát xê dự sự kiện của loạt sao Hoa Hàn: chênh lệch nhiều đến khó tin