Video xem thêm: Fan cảm động muốn khóc khi nhìn I.O.I tái hợp đầy đủ 11 thành viên sau 1 năm tan rã